Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII/602/2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2010-11-25 08:59:23
Uchwała Nr LII/623/2010 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

2010-11-25 08:50:42
Uchwała Nr LII/622/2010 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 r., podtrzymanego Uchwałą Nr XLIV/483/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2009 r.,Uchwałą Nr XLVIII/543/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/562/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2009r.,

2010-02-18 14:16:25
Uchwała Nr LII/621/2010 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2010 roku

2010-02-18 14:16:18
Uchwała Nr LII/620/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Panem Zbigniewem Kanik i Panią Aleksandrą Kanik

2010-02-18 14:15:49
Uchwała Nr LII/619/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Panem Romualdem Kaczmarek

2010-02-18 14:15:02
Uchwała Nr LII/618/2010 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomość położoną przy ulicy Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

2010-02-18 14:14:47
Uchwała Nr LII/617/2010 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pogodnej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności części budynku na rzecz Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna

2010-02-18 14:14:20
Uchwała Nr LII/616/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-02-18 14:14:06
Uchwała Nr LII/615/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-02-18 14:13:34