Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 564 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2010 roku

2010-09-03 09:11:31
Projekt uchwały Nr 563 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Panem Zbigniewem Kanik i Panią Aleksandrą Kanik

2010-09-03 09:11:21
Projekt uchwały Nr 562 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Panem Romualdem Kaczmarek

2010-09-03 09:11:13
Projekt uchwały Nr 561 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomość położoną przy ulicy Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

2010-09-03 09:11:06
Projekt uchwały Nr 560 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pogodnej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności części budynku na rzecz Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna

2010-09-03 09:10:58
Projekt uchwały Nr 559 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-09-03 09:10:49
Projekt uchwały Nr 558 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-09-03 09:10:41
Projekt uchwały Nr 557 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Dolomitów

2010-09-03 09:10:31
Projekt uchwały Nr 556 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Powstańców 36a

2010-09-03 09:09:42
Projekt uchwały 555 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Słoneczników 49 w Tarnowskich Górach

2010-09-03 09:09:31