Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 505/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.01.2010 roku w sprawie przyznania w 2010 r. stypendium sportowego

2010-02-16 09:05:31
Zarządzenie Nr 503/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 07.01.2010 roku w sprawie: wyboru klubów sportowych, którym udzielone będzie w 2010 r. wsparcie finansowe na rozwój sportu kwalifikowanego

2010-02-16 09:01:29
Zarządzenie Nr 508/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.01.2010 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”

2010-02-15 13:50:22
Zarządzenie Nr 507/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.01.2010 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą „Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tarnowskie Góry

2010-02-15 13:44:52
Zarządzenie Nr 511/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-02-09 15:10:32
Zarządzenie Nr 510/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2010-02-09 15:08:22
Zarządzenie Nr 509/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie wykonania Uchwały Nr LI/585/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok, w brzmieniu ustalonym w Uchwale Nr LII/596/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/585/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok

2010-02-09 15:01:50
Zarządzenie Nr 504/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.01.2010r. w sprawie ustanowienia Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach

2010-02-09 14:37:45
Zarządzenie Nr 506/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

2010-02-09 14:35:30