Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 586 w sprawie – wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej położonej przy ulicy Karola Miarki w Tarnowskich Górach prawem służebności gruntowej.

2010-03-19 08:51:24
Projekt uchwały Nr 585 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Szymały w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego

2010-03-19 08:31:30
Projekt uchwały Nr 584 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Obwodnicy – Bolesława Śmiałego

2010-03-19 08:29:32
Projekt uchwały Nr 583 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Państwem Ewą i Janem Orzeł oraz Józefem i Mariolą Orzeł.

2010-03-19 08:26:59
Projekt uchwały Nr 582 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Siewierskiej

2010-03-19 08:25:17
Projekt uchwały Nr 581 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-03-19 08:22:45
Projekt uchwały Nr 580 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nie przekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulicy Wincentego Pola

2010-03-19 08:19:40
Projekt uchwały Nr 579 w sprawie lokalizacji kasyna gry

2010-03-19 08:17:27
Projekt uchwały Nr 578 w sprawie rozpatrzenia wniosku firmy Stomil Sanok-Dystrybucja Sp. z o.o. z Bogucina k/Poznania w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radnym Feliksem KOWALSKIM

2010-03-19 08:14:30
Projekt uchwały Nr 577 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach za 2009rok

2010-03-19 08:09:36