Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 524 /2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.02.2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa z udziałem dzieci i młodzieży w roku 2010

2010-07-29 13:14:32
Zarządzenie Nr 525 /2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 .02.2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w roku 2010

2010-07-29 13:11:49
Zarządzenie Nr 523/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.02.2010r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym

2010-03-10 11:21:52
Zarządzenie Nr 522/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.02.2010r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji i Remontów

2010-03-10 11:19:10
Zarządzenie Nr 521/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.02.2010 roku w sprawie: wyboru klubów sportowych, którym udzielone będzie w 2010 r. wsparcie finansowe na rozwój sportu kwalifikowanego

2010-03-10 11:15:30
Zarządzenie Nr 520 /2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.02.2010 w sprawie powołania Zespołu Projektowego realizującego projekt p.n. „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach”

2010-03-10 11:13:52
Zarządzenie Nr 519/2010 Burmistrza Miasta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w mieście Tarnowskie Góry w 2010r.

2010-03-10 11:06:56
Zarządzenie Nr 518/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16 .02.2010 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Realizacji monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów oraz wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dzieci z podwyższoną zawartością ołowiu we krwi”

2010-03-10 11:04:46
Zarządzenie Nr 516/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-02-15 14:09:49
Zarządzenie Nr 515/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-02-15 14:06:16