Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/ 631/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry.

2013-04-04 14:40:56
Uchwała Nr LIII/ 632/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry.

2013-04-04 14:39:02
Uchwała Nr LIII/627/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2010-11-25 08:51:33
Uchwała Nr LIV/644/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Państwem Ewą i Janem Orzeł oraz Józefem i Mariolą Orzeł

2010-04-19 15:21:26
Uchwała LIV/648/2010 w sprawie lokalizacji kasyna gry

2010-04-14 14:51:26
Uchwała LIV/647/2010 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej położonej przy ulicy Karola Miarki w Tarnowskich Górach prawem służebności gruntowej

2010-04-14 14:50:44
Uchwała Nr LIV/646/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Szymały w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego

2010-04-14 14:49:30
Uchwała LIV/645/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Obwodnicy – Bolesława Śmiałego

2010-04-14 14:48:28
Uchwała LIV/643/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Siewierskiej

2010-04-14 14:42:28
Uchwała Nr LIV/642/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-04-14 14:41:11