Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 601 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji INWENTARYZACYJNEJ ds. KOMUNALIZACJI MIENIA

2010-09-03 09:29:40
Projekt uchwały Nr 600 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Publicznego Żłobka Nr 1

2010-09-03 09:28:46
Projekt uchwały Nr 599 w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych oraz garaży

2010-09-03 09:28:04
Projekt uchwały Nr 598 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów własności Skarbu Państwa stanowiących nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Tarnowskich Górach w rejonie ul.Kopalnianej

2010-09-03 09:27:10
Projekt uchwały Nr 597 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz określenia ich granic i numerów

2010-09-03 09:26:13
Projekt uchwały Nr 596 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2010-09-03 09:25:17
Projekt uchwały Nr 595 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

2010-09-03 09:24:22
Projekt uchwały Nr 594 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2010-09-03 09:20:57
Projekt uchwały Nr 593 w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry

2010-09-03 09:20:01
Projekt uchwały Nr 592 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2010-09-03 09:19:07