Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 632 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na najem lokalu użytkowego i garaży na czas nieoznaczony będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-05-20 15:04:25
Projekt uchwały Nr 631 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

2010-05-20 15:04:11
Projekt uchwały Nr 630 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Opatowickiej w Tarnowskich Górach

2010-05-20 15:04:00
Projekt uchwały Nr 629 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-05-20 15:03:51
Projekt uchwały Nr 628 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Tylnej – Sobieskiego

2010-05-20 15:03:43
Projekt uchwały Nr 627 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położone przy ulicy 11-go Pułku Piechoty, ulicy Towarowej i ulicy Ks. Norberta Bończyka w Tarnowskich Górach

2010-05-20 15:03:34
Projekt uchwały Nr 626 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej położonej przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach prawem służebności gruntowej.

2010-05-20 15:03:25
Projekt uchwały Nr 625 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności drogowej, nieruchomości stanowiące działki 262/159 i 159 położone przy ulicy Bytomskiej w Tarnowskich Górach

2010-05-20 14:44:51
Projekt uchwały Nr 624 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

2010-05-20 14:42:46
Projekt uchwały Nr 623 w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry” i planów miejscowych

2010-05-20 14:31:13