Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LV/660/2010 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz określenia ich granic i numerów

2010-11-25 09:01:10
Uchwała Nr LV/657/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2010-11-25 09:00:52
Uchwała Nr LV/656/2010 w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry

2010-11-25 09:00:41
Uchwała Nr LV/662/2010 w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych oraz garaży

2010-11-25 09:00:04
Uchwały Nr LV/664/2010 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji INWENTARYZACYJNEJ ds. KOMUNALIZACJI MIENIA

2010-05-12 12:49:49
Uchwała Nr LV/663/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Publicznego Żłobka Nr 1

2010-05-12 12:49:14
Uchwała Nr LV/661/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów własności Skarbu Państwa stanowiących nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kopalnianej

2010-05-12 12:48:50
Uchwała Nr LV/659/2010 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2010-05-12 10:28:36
Uchwała Nr LV/658/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

2010-05-12 10:28:23
Uchwała Nr LV/654/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów oświatowych (Gimnazjum Nr 4)”

2010-05-12 09:53:22