Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LVI/667/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz Uchwały Nr XXV/237/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry;

2010-11-25 09:02:15
Uchwała Nr LVI/666/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2010-11-25 09:01:55
Uchwała Nr LVIII/673/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2010-06-21 07:39:07
Uchwała Nr LVIII/674/2010 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 r., podtrzymanego Uchwałą Nr XLIV/483/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XLVIII/543/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 r., Uchwałą Nr XLIX/562/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2009r., Uchwałą Nr LII/622/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 r., Uchwałą Nr LIII/624/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010r. oraz Uchwałą Nr LV/652/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2010r

2010-06-21 07:36:37
Uchwała Nr LVIII/688/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na najem lokalu użytkowego i garaży na czas nieoznaczony będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-06-21 07:31:09
Uchwała Nr LVIII/687/2010 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

2010-06-21 07:30:57
Uchwały Nr LVIII/686/2010 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

2010-06-21 07:30:48
Uchwała Nr LVIII/685/2010 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Opatowickiej w Tarnowskich Górach

2010-06-21 07:30:39
Uchwała Nr LVIII/684/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-06-21 07:30:31
Uchwała Nr LVIII/683/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Tylnej – Sobieskiego

2010-06-21 07:30:23