Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 557 /2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.05.2010 w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

2015-02-04 14:49:30
Zarządzenie Nr 571/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa

2010-12-01 10:48:45
Zarządzenie Nr 569/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.05.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa

2010-12-01 10:47:22
Zarządzenie Nr 564/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.05.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-12-01 10:45:54
Zarządzenie Nr 561/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.05.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2010-12-01 10:44:20
Zarządzenie Nr 559/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.05.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-12-01 10:42:56
Zarządzenie Nr 554/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.05.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-12-01 10:41:11
Zarządzenie Nr 563/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.05.2010r.w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych instytucjach kultury Gminy Tarnowskie Góry

2010-08-27 14:28:03
Zarządzenie Nr 566/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.05.2010r.w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2010-05-21 14:50:24
Zarządzenie Nr 562/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry” oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2010-05-21 09:01:41