Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 643 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

2010-06-28 11:22:59
Projekt uchwały Nr 644 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a innymi gminami i powiatami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

2010-06-28 11:21:37
Projekt uchwały Nr 646 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Bolesława Śmiałego na rzecz Fundacji „Misericordia Domini”.

2010-06-28 11:19:04
Projekt uchwały Nr 645 sprawie zbycia lokali użytkowych w budynku przy ul. Zamkowej 2 w Tarnowskich Górach na rzecz najemcy NSZZ „Solidarność”

2010-06-28 11:17:04
Projekt uchwały Nr 642 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach.

2010-06-21 15:32:05
Projekt uchwały Nr 641 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pogodnej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności części budynku na rzecz Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna

2010-06-21 10:40:58
Projekt uchwały Nr 640 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Grabowej – Dębowej

2010-06-21 10:40:12
Projekt uchwały Nr 639 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2010-06-21 10:39:28
Projekt uchwały Nr 638 w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry.

2010-06-21 10:38:33
Projekt uchwały Nr 637 w sprawie zasad korzystania z parków miejskich na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

2010-06-21 10:36:50