Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LX/704/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, będącego własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-08-05 10:21:49
Uchwała Nr LX/703/2010 w sprawie zbycia lokali użytkowych w budynku przy ul. Zamkowej 2 w Tarnowskich Górach na rzecz najemcy NSZZ „Solidarność”

2010-08-05 10:21:40
Uchwała Nr LX/702/2010 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a innymi gminami i powiatami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Ewangelicko– Augsburskiego;

2010-08-05 10:21:32
Uchwała Nr LIX/701/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach

2010-08-05 09:57:11
Uchwała Nr LIX/700/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pogodnej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności części budynku na rzecz Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna

2010-08-05 09:56:38
Uchwała Nr LIX/699/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Grabowej – Dębowej

2010-08-05 09:56:03
Uchwała Nr LIX/698/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-08-05 09:55:25
Uchwała Nr LIX/697/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XIII/131/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki z siedzibą w Katowicach poprzez upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

2010-08-05 09:54:42
Uchwała Nr LIX/696/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry.

2010-08-05 09:51:39
Uchwała Nr LIX/695/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

2010-08-05 09:50:44