Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXII/706/2010 w sprawie zmian granic okręgów wyborczych w mieście Tarnowskie Góry

2011-03-08 10:30:31
Uchwała Nr LXII/714/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/670/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2010-08-05 10:18:57
Uchwała Nr LXII/713/2010 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2010-08-05 10:17:56
Uchwała Nr LXII/712/2010 w sprawie zasad korzystania z parków miejskich na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2010-08-05 10:17:00
Uchwała Nr LXII/711/2010 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego

2010-08-05 10:15:42
Uchwała Nr LXII/710/2010 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego

2010-08-05 10:14:33
Uchwała Nr LXII/709/2010 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego

2010-08-05 10:13:35
Uchwała Nr LXII/708/2010 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności gminy

2010-08-05 10:12:22
Uchwała Nr LXII/707/2010 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnowskie Góry na lata 2009-2015

2010-08-05 10:11:09
Uchwała Nr LXII/705/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

2010-08-05 10:05:10