Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 655 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/670/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2010-07-23 13:51:41
Projekt uchwały Nr 654 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2010-07-23 13:50:46
Projekt uchwały Nr 653 w sprawie zasad korzystania z parków miejskich na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2010-07-16 13:02:14
Projekt uchwały Nr 652 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego

2010-07-16 13:00:15
Projekt uchwały Nr 651 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego

2010-07-16 12:59:47
Projekt uchwały Nr 650 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności gminy

2010-07-16 12:58:01
Projekt uchwały Nr 649 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnowskie Góry na lata 2009-2015

2010-07-16 12:56:23
Projekt uchwały Nr 648 w sprawie zmian granic okręgów wyborczych w mieście Tarnowskie Góry

2010-07-16 12:53:05
Projekt uchwały Nr 649 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

2010-07-16 12:51:58