Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 373/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.08.2012 w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Tarnowskie Góry

2012-08-31 13:08:54
Zarządzenie Nr 614/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.08.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2010-12-01 11:56:53
Zarządzenie Nr 613/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.08.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-12-01 11:54:36
Zarządzenie Nr 610/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.08.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa

2010-12-01 11:39:30
Zarządzenie Nr 608/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.08.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa

2010-12-01 11:30:59
Zarządzenie Nr 607/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.08.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-12-01 11:28:35
Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 612/10 z dnia 25.08.2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 566/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.05.2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2010-09-06 10:19:31
Zarządzenie 611/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.08.2010r. w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i uczniów rozpoczynających naukę w klasach I- III szkoły podstawowej i II klasie gimnazjum

2010-08-26 12:40:26