Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 667 w sprawie uczczenia 90 rocznicy II Powstania Śląskiego

2010-08-20 14:58:27
Projekt uchwały Nr 666 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Górnej.

2010-08-20 14:57:51
Projekt uchwały Nr 665 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach w rejonie ul.Głogowej

2010-08-20 14:57:04
Projekt uchwały Nr 664 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomość położoną przy ulicy Bałtyckiej w Tarnowskich Górach

2010-08-20 14:56:19
Projekt uchwały Nr 663 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2010-08-20 14:55:27
Projekt uchwały Nr 662 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

2010-08-20 14:54:43
Projekt uchwały Nr 661 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2010-08-20 14:53:55
Projekt uchwały Nr 660 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/696/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry

2010-08-20 14:52:29
Projekt uchwały Nr 659 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r.

2010-08-20 14:51:18
Projekt uchwały Nr 658 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r.

2010-08-20 14:50:23