Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 643/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia jednolitej procedury rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

2011-03-03 12:08:56
Zarządzenie Nr 646/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budŜetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieŜących

2010-12-01 13:06:45
Zarządzenie Nr 644/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.10.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budŜetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budŜetu państwa

2010-12-01 13:05:21
Zarządzenie Nr 641/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.10.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budŜetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieŜących

2010-12-01 13:03:30
Zarządzenie Nr 640/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.10.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-12-01 13:02:30
Zarządzenie Nr 639/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.10.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa

2010-12-01 13:01:17
Zarządzenie Nr 638/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.10.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budŜetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budŜetu państwa

2010-12-01 13:00:16
Zarządzenie Nr 645 /2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25 .10.2010 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Ikona w Bizancjum i dziś”

2010-10-26 09:07:51
Zarządzenie Nr 642/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.10.2010 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wydanie antologii współczesnej poezji tarnogórskiej pt. „Czy w tym mieście mieszka poeta” pod red. Andrzeja Kanclerza

2010-10-20 11:57:57