Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 693 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Oświęcimskiej w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego

2010-10-26 10:03:25
Projekt uchwały Nr 692 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Szymały

2010-10-26 10:03:19
Projekt uchwały Nr 691 w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Tarnowskie Góry

2010-10-26 10:02:42
Projekt uchwały Nr 690 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2010-10-26 09:59:14
Projekt uchwały 689 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2010-10-25 16:18:09
Projekt uchwały Nr 688 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami

2010-10-25 16:16:46
Projekt uchwały Nr 687 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r

2010-10-25 16:15:34
Projekt uchwały Nr 686 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

2010-10-25 12:40:14
Projekt uchwały 685 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/670/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2010 roku zmienionej Uchwałą LXII/714/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2010 roku dot. określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2010-10-25 12:39:19
Projekt uchwały Nr 684 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/713/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2010-10-25 12:32:25