Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 659/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 566/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.05.2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2010-12-10 13:10:29
Zarządzenie Nr 655/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tarnowskie Góry” oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2010-12-07 13:30:30
Zarządzenie Nr 662/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-12-03 15:43:33
Zarządzenie Nr 661/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa

2010-12-03 15:42:09
Zarządzenie Nr 660/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.11.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa

2010-12-01 13:29:05
Zarządzenie Nr 658/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.11.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa

2010-12-01 13:27:00
Zarządzenie Nr 654/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.11.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2010-12-01 13:24:55
Zarządzenie Nr 653/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.11.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2010-12-01 13:14:44
Zarządzenie Nr 652/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.11.2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa

2010-12-01 13:13:29
Zarządzenie Nr 650/2010 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.11.2010 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2010-12-01 13:11:13