Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2010-12-23 11:18:23
Projekt uchwały Nr 12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

2010-12-23 11:17:41
Projekt uchwały Nr 11 w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok.

2010-12-23 11:16:34
Projekt uchwały Nr 10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2010-12-23 11:08:06
Projekt uchwały Nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej przy ulicy Fryderyka Chopina.

2010-12-13 15:52:29
Projekt uchwały Nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej przy ulicy Fińskiej 5.

2010-12-13 15:50:25
Projekt uchwały Nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2010-12-13 15:49:27
Projekt uchwały Nr 6 w sprawie zmiany składu ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

2010-12-13 15:46:43
Projekt uchwały Nr 5 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska

2010-12-13 15:45:07
Projekt uchwały Nr 4 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy w miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

2010-12-13 15:42:30