Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/35/2010 w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok

2011-03-08 13:23:59
Uchwała Nr IV/38/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

2011-03-08 10:37:46
Uchwała Nr IV/37/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2011-01-07 12:34:10
Uchwała Nr IV/36/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

2011-01-07 12:33:27
Uchwała Nr IV/34/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2011-01-07 12:23:44
Uchwała Nr III/33/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej przy ulicy Fryderyka Chopina

2010-12-29 08:28:08
Uchwała Nr III/32/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej przy ulicy Fińskiej 5

2010-12-29 08:27:26
Uchwała Nr III/31/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2010-12-29 08:26:43
Uchwała Nr III/30/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/131/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki z siedzibą w Katowicach poprzez upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

2010-12-29 08:14:11
Uchwała Nr III/29/2010 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale LXVII/747/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 r.

2010-12-29 08:11:28