Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VI/57/2011 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Tarnowskie Góry oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

2011-04-14 09:40:04
Uchwała Nr VI/60/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła,cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych gminy Tarnowskie Góry

2011-04-12 11:07:02
Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry

2011-04-01 12:27:10
Uchwała Nr VI/58/2011 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej

2011-04-01 11:17:44
Uchwała Nr VI/72/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kolejowej

2011-03-08 11:35:47
Uchwała Nr VI/71/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Radzionkowskiej

2011-03-08 11:34:05
Uchwała Nr VI/70/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Hagera

2011-03-08 11:33:21
Uchwała VI/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. 11-go Pułku Piechoty,

2011-03-08 11:32:17
Uchwała Nr VI/68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej przy ulicy Kruszcowej 6d

2011-03-08 11:31:29
Uchwała Nr VI/67/2011 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 r., podtrzymanego Uchwałą Nr XLIV/483/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2009 r.,Uchwałą Nr XLVIII/543/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 r., Uchwałą Nr XLIX/562/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2009r., Uchwałą Nr LII/622/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 r., Uchwałą Nr LIII/624/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010r., Uchwałą Nr LV/652/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2010r., Uchwałą Nr LVIII/674/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2010 r., Uchwałą Nr LIX/692/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010r. oraz Uchwałą Nr LXIV/729/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2010r. oraz Uchwałą Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 lutego 2011r.,

2011-03-08 11:30:27