Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 78 w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry

2011-05-09 11:55:44
Projekt uchwały Nr 77 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 r.

2011-04-01 07:44:50
Projekt uchwały Nr 76 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2011-04-01 07:44:40
Projekt uchwały Nr 75 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2011-04-01 07:44:27
Projekt uchwały Nr 74 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2011-04-01 07:44:21
Projekt uchwały Nr 73 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2011-04-01 07:44:14
Projekt uchwały Nr 72 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2011-03-29 08:09:23
Projekt uchwały 71 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Miedziane

2011-03-29 08:09:17
Projekt uchwały Nr 70 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2011-03-29 08:09:12
Projekt uchwały Nr 69 w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe

2011-03-28 13:50:33