Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VIII/95/2011 w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe

2011-05-30 13:33:05
Uchwała Nr VIII/101/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2011-05-24 12:09:19
Uchwała Nr VII/86/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2011-05-24 12:05:23
Uchwała Nr VIII/94/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku ze stworzeniem warunków do korzystania z wybudowanej drogi

2011-05-09 11:59:51
Uchwała Nr VIII/91/2011 w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry

2011-05-09 11:59:21
Uchwała Nr VII/89/2011 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnowskie Góry oraz jej jednostkom podległym warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

2011-05-09 11:58:33
Uchwała Nr VII/87/2011 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

2011-05-09 11:56:54
Uchwała Nr VII/85/2011 w sprawie Statutu Dzielnicy BOBROWNIKI ŚLĄSKIE-PIEKARY RUDNE

2011-05-09 11:43:26
Uchwała Nr VII/84/2011 w sprawie Statutu Dzielnicy RYBNA

2011-05-09 11:42:46
Uchwała Nr VII/83/2011 w sprawie Statutu Dzielnicy PNIOWIEC

2011-05-09 11:39:17