Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.04.2011 roku w sprawie zasad gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej

2011-05-06 10:30:13
Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.04.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2011-05-05 10:58:07
Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-04-21 15:09:30
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-04-21 15:08:49
Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-04-21 15:07:58
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.04.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2011-04-21 15:07:05
Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.04.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-04-21 15:06:11
Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.04.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-04-21 15:05:11
Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.04.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-04-21 15:03:48
Zarządzenie Nr 77 /2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.04.2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów oraz wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dzieci z podwyższoną zawartością ołowiu we krwi”

2011-04-20 10:15:56