Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 93 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009r.

2011-04-22 12:29:03
Projekt uchwały Nr 92 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

2011-04-22 12:26:19
Projekt uchwały Nr 91 w sprawie wpisu Gminy Tarnowskie Góry do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

2011-04-22 12:15:30
Projekt uchwały Nr 90 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry wprowadzonego uchwałą Nr LXIV/723/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2010r.

2011-04-22 12:14:15
Projekt uchwały Nr 89 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Publicznego nr 1 prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry.

2011-04-22 12:13:06
Projekt uchwały Nr 88 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

2011-04-22 12:12:12
Projekt uchwały Nr 87 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi

2011-04-22 12:12:07
Projekt uchwały Nr 86 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

2011-04-22 12:08:50
Projekt uchwały Nr 85 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

2011-04-22 12:02:52
Projekt uchwały Nr 84 w sprawie powołania Rady Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul.Karłuszowiec 11

2011-04-22 12:01:29