Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.05.2011r. w sprawie: zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry

2012-02-08 14:03:33
Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.05.2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2011-07-12 13:28:10
Zarządzenie Nr 107 /2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.05.2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato 2011 w mieście Tarnowskie Góry”

2011-06-03 13:00:21
Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.05.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-06-02 12:34:37
Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-06-02 12:31:58
Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany lanu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-06-02 12:29:01
Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-06-02 12:25:07
Zarządzenie nr 100/2011 z dn.26.05.2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2011 z dnia 04.05.2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2011-05-30 09:44:42
Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.05.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-05-25 09:42:05
Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.05.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-05-25 09:40:35