Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 106 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2011-06-13 13:04:02
Projekt uchwały Nr 105 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011r.

2011-06-13 13:03:53
Projekt uchwały Nr 104 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Tarnowskie Góry oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2011-06-13 13:03:38
Projekt uchwały Nr 103 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

2011-06-13 13:03:31
Projekt uchwały Nr 102 w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Tarnowskich Górach oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2011-06-13 13:03:25
Projekt uchwały Nr 101 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych

2011-06-13 13:03:14
Projekt uchwały Nr 100 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/696/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry

2011-06-13 13:03:01
Projekt uchwały Nr 99 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2011-06-13 13:02:46
Projekt uchwały Nr 98 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

2011-06-13 13:02:38
Projekt uchwały Nr 97 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Nr LIV/648/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 24 marca 2010 r. w sprawie lokalizacji kasyna gry

2011-06-13 13:02:25