Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/126/2011 w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Tarnowskich Górach oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2013-04-04 14:27:50
Uchwała Nr X/125/2011 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych

2013-04-04 14:27:13
Uchwała Nr X/127/2011 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

2011-06-30 07:55:57
Uchwała Nr X/128/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Tarnowskie Góry oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2011-06-21 13:02:04
Uchwała Nr X/130/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2011-05-30 13:27:15
Uchwała Nr X/129/2011 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011r.

2011-05-30 13:27:03
Uchwała Nr X/124/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/696/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry

2011-05-30 13:09:15
Uchwała Nr X/123/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2011-05-30 13:08:08
Uchwała Nr X/122/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

2011-05-30 13:06:52
Uchwała Nr X/121/2011 w sprawie ufundowania przez Gminę Tarnowskie Góry sztandaru dla V Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach

2011-05-30 13:03:10