Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 133 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nie przekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Grzybowej

2011-07-08 11:48:52
Projekt uchwały Nr 132 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2011-07-08 11:48:40
Projekt uchwały Nr 131 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2011-07-08 11:48:31
Projekt uchwały Nr 130 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/522/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2009 r.

2011-07-08 11:48:21
Projekt uchwały Nr 129 w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Tarnowskie Góry

2011-07-08 11:48:13
Projekt uchwały Nr 128 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2011-07-08 11:48:04
Projekt uchwały Nr 127 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2011-07-08 11:47:58
Projekt uchwały Nr 126 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2011-07-08 11:47:35
Projekt uchwały Nr 125 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2011 roku

2011-07-08 11:47:22
Projekt uchwały Nr 124 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności gminy

2011-07-08 11:47:13