Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/695/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego

2011-07-01 09:39:45
Uchwała Nr XI/132/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2010 rok

2011-07-01 09:38:47
Uchwała Nr XI/131/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2010 rok

2011-07-01 09:37:56