Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/142/2011 w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry

2013-07-04 12:24:57
Uchwała Nr XI/154/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-09 12:38:34
Uchwała Nr XI/153/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2013-04-09 12:37:30
Uchwała Nr XI/150/2011 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2013-04-04 14:30:33
Uchwała Nr XI/139/2011 w sprawie zmiany Załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tarnowskie Góry nadanego Uchwałą Nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 r.

2011-09-27 11:08:50
Uchwała Nr XI/149/2011 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2011-08-12 08:05:36
Uchwała Nr XI/148/2011 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2011-08-12 07:56:06
Uchwała Nr XI/138/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

2011-08-09 08:48:54
Uchwała Nr XI/137/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2011-08-09 08:48:40
Uchwała Nr XI/155 /2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Grzybowej

2011-07-06 15:37:50