Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 165 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/630/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach.

2011-08-19 15:45:54
Projekt uchwały Nr 164 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2011-08-19 15:44:47
Projekt uchwały Nr 163 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/142/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry.

2011-08-19 15:43:53
Projekt uchwały Nr 162 w sprawie zmiany statutu Gminy Tarnowskie Góry oraz ustalenia zasad i trybu występowania przez grupę mieszkańców miasta Tarnowskie Góry z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach.

2011-08-19 15:42:14
Projekt uchwały Nr 161 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2011-08-19 15:36:29
Projekt uchwały Nr 160 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz określenia ich granic i numerów

2011-08-19 15:34:54
Projekt uchwały Nr 159 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/85/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie Statutu Dzielnicy BOBROWNIKI ŚLĄSKIE – PIEKARY RUDNE

2011-08-19 15:31:41
Projekt uchwały Nr 158 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie Statutu Dzielnicy RYBNA

2011-08-19 15:28:34
Projekt uchwały Nr 157 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie Statutu Dzielnicy PNIOWIEC.

2011-08-19 15:25:59
Projekt uchwały Nr 156 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/82/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie Statutu Dzielnicy LASOWICE.

2011-08-19 15:24:53