Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/200/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowskie Góry

2011-11-09 13:41:38
Uchwała Nr XIV/201/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2011-10-05 11:42:50
Uchwała Nr XIV/199/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. ROZWOJU, PROMOCJI MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA

2011-10-05 11:35:36
Uchwała Nr XIV/197/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji BUDŻETOWEJ

2011-10-05 09:01:16
Uchwała Nr XIV/196/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011r. w sprawie powołania Komisji BUDŻETOWEJ oraz ustalenia przedmiotu jej działania

2011-10-05 08:57:03
Uchwała Nr XIV/195/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. BUDŻETU, ROZWOJU MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA

2011-10-05 08:53:33
Uchwała Nr XIV/194/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji ds. BUDŻETU, ROZWOJU MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA oraz ustalenia przedmiotu jej działania

2011-10-05 08:50:43
Uchwała Nr XIV/193/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/167/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015

2011-10-05 08:47:20
Uchwała Nr XIV/192/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011r. przeciwko likwidacji pasażerskich połączeń kolejowych na trasie Tarnowskie Góry - Opole

2011-10-05 08:42:21
Uchwała Nr XIV/191/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2011-10-05 08:36:29