Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 194 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach

2011-10-24 12:24:42
Projekt uchwały Nr 193 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15-stu lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach

2011-10-24 11:55:03
Projekt uchwały Nr 192 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pomocy w Tarnowskich Górach

2011-10-24 11:53:37
Projekt uchwały Nr 191 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i Zespole Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach

2011-10-24 11:52:35
Projekt uchwały Nr 190 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych gminy Tarnowskie Góry

2011-10-24 11:51:43
Projekt uchwały Nr 189 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2012”

2011-10-24 11:49:41
Projekt uchwały Nr 188 w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu w wysokości 16.000.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”

2011-10-24 11:48:35
Projekt uchwały Nr 187 w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4.179.838 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”

2011-10-24 11:47:52
Projekt uchwały Nr 186 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/186/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry do wdrożenia procedury zaciągnięcia kredytu oraz złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania ww. kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”

2011-10-24 11:46:59
Projekt uchwały Nr 185 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

2011-10-24 11:45:14