Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/214/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15-stu lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach

2013-04-09 12:56:07
Uchwała Nr XV/213/2011 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pomocy w Tarnowskich Górach

2013-04-04 14:35:59
Uchwała Nr XV/212/2011 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i Zespole Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach

2013-04-04 14:32:15
Uchwała Nr XV/215/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach

2011-11-07 15:27:54
Uchwała Nr XV/211/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych gminy Tarnowskie Góry

2011-11-02 12:19:07
Uchwała Nr XV/210/2011 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2012”

2011-11-02 12:18:07
Uchwała Nr XV/209/2011 w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu w wysokości 16.000.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”

2011-11-02 12:16:51
Uchwała Nr XV/208/2011 w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4.179.838 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”

2011-11-02 12:14:24
Uchwała Nr XV/207/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/186/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry do wdrożenia procedury zaciągnięcia kredytu oraz złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania ww. kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”

2011-11-02 12:13:38
Uchwała Nr XV/206/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

2011-11-02 12:12:43