Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 207 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Tarnowskich Górach

2012-01-26 08:54:45
Projekt uchwały Nr 206 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 r.

2012-01-26 08:54:37
Projekt uchwały Nr 205 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2012-01-26 08:54:28
Projekt uchwały Nr 204 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul.Słoneczników

2012-01-26 08:54:18
Projekt uchwały Nr 203 w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry

2012-01-26 08:54:11
Projekt uchwały Nr 202 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2012 rok

2012-01-26 08:54:02
Projekt uchwały Nr 201 w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Tarnowskie Góry na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r."

2012-01-26 08:53:11
Projekt uchwały Nr 196 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

2011-11-25 11:23:41
Projekt uchwały Nr 200 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2007 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (ze zmianą: Uchwała Nr XII/108/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r.).

2011-11-25 10:21:58
Projekt uchwały Nr 199 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2011-11-25 10:18:55