Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/224/2011 w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry

2013-07-04 12:27:54
Uchwała Nr XVI/225/2011 w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

2012-01-03 10:59:29
Uchwała Nr XVI/221/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (ze zmianą Uchwała Nr XII/108/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r.)

2011-12-20 12:39:53
Uchwała Nr XVI/220/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2011-12-20 12:39:47
Uchwała Nr XVI/219/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

2011-12-20 12:39:41
Uchwała Nr XVI/229/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Tarnowskich Górach

2011-12-07 09:47:37
Uchwała Nr XVI/228/2011 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 r. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 r.

2011-12-07 09:47:17
Uchwała Nr XVI/227/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2011-12-07 09:47:10
Uchwała Nr XVI/226/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Słoneczników

2011-12-07 09:47:02
Uchwała Nr XVI/223/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2012 rok

2011-12-07 09:46:34