Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 219 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/227/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2011-12-23 10:54:55
Projekt uchwały Nr 218 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2011-12-23 10:54:11
Projekt uchwały Nr 217 w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Tarnowskie Góry

2011-12-23 10:52:47
Projekt uchwały Nr 216 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2011-12-23 10:51:41
Projekt uchwały Nr 215 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

2011-12-23 10:50:52
Projekt uchwały Nr 214 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2011-12-23 10:49:52
Projekt uchwały Nr 213 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Społecznego Komitetu Osiedlowego osiedla Mickiewicza.

2011-12-08 12:29:12
Projekt uchwały Nr 212 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry.

2011-12-08 12:25:51
Projekt uchwały Nr 211 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2011-12-08 12:23:07
Projekt uchwały Nr 210 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności gminy.

2011-12-08 12:19:59