Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVIII/245/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy

2013-04-04 14:24:24
Uchwała Nr XVIII/242/2011 w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Tarnowskie Góry

2012-02-15 10:16:42
Uchwała Nr XVII/237/2011 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2012-01-26 09:00:23
Uchwała Nr XVII/231/2011 w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok

2012-01-26 08:59:09
Uchwała Nr XVII/236/2011 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2012-01-20 14:34:58
Uchwała Nr XVIII/246/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy

2012-01-03 11:41:40
Uchwała Nr XVIII/244/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/227/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2012-01-03 11:38:56
Uchwała Nr XVIII/243/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2012-01-03 11:37:35
Uchwała Nr XVIII/241/2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2012-01-03 11:30:24
Uchwała Nr XVIII/240/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

2012-01-03 11:28:57