Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 225 w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej.

2012-01-19 12:08:26
Projekt uchwały Nr 224 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2012-01-19 12:05:25
Projekt uchwały Nr 223 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2012 roku.

2012-01-19 12:02:26
Projekt uchwały Nr 222 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Konkursowej Konkursu Papieskiego pod nazwą "SZUKAŁEŚ NAS JESTEŚMY".

2012-01-19 12:00:25
Projekt uchwały Nr 221 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

2012-01-19 11:57:57
Projekt uchwały Nr 220 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-01-19 11:55:00