Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/252/2012 w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej

2012-02-15 10:32:20
Uchwała Nr XIX/251/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2012-01-27 14:01:46
Uchwała Nr XIX/250/2012 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2012 roku

2012-01-27 14:00:39
Uchwała Nr XIX/249/2012 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Konkursowej Konkursu Papieskiego pod nazwą „SZUKAŁEŚ NAS JESTEŚMY”

2012-01-27 13:59:52
Uchwała Nr XIX/247/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-01-27 11:36:44