Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 236 sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego

2012-02-16 12:32:39
Projekt uchwały Nr 235 w sprawie określenia szczególnych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

2012-02-16 12:31:40
Projekt uchwały Nr 234 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2012-02-16 12:30:35
Projekt uchwały Nr 233 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

2012-02-16 12:28:45
Projekt uchwały Nr 232 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. ROZWOJU, PROMOCJI MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA

2012-02-16 12:28:08
Projekt uchwały Nr 230 w sprawie weryfikacji podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

2012-02-16 12:24:53
Projekt uchwały Nr 229 w sprawie odpowiedzi oraz przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach

2012-02-16 12:23:50
Projekt uchwały Nr 228 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnowskich Górach ul. Wyspiańskiego 1

2012-02-16 12:22:35
Projekt uchwały Nr 231 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych gminy Tarnowskie Góry

2012-02-16 12:15:45
Projekt uchwały Nr 227 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

2012-02-16 12:10:56