Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/263/2012 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry.

2012-05-09 12:48:18
Uchwała Nr XX/263/2012 w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry.

2012-03-08 11:33:49
Uchwała Nr XX/265/2012 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego.

2012-03-01 13:52:03
Uchwała Nr XX/264/2012 w sprawie określenia szczególnych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

2012-03-01 13:51:56
Uchwała Nr XX/262/2012 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2012-03-01 13:51:42
Uchwała Nr XX/261/2012 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2012-03-01 13:51:34
Uchwała Nr XX/260/2012 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. ROZWOJU, PROMOCJI MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA

2012-03-01 13:51:27
Uchwała Nr XX/259/2012 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

2012-03-01 13:51:19
Uchwała Nr XX/258/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych gminy Tarnowskie Góry.

2012-03-01 13:51:11
Uchwała Nr XX/257/2012 w sprawie weryfikacji podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012.

2012-03-01 13:51:03