Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 274/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-05-09 12:12:05
Zarządzenie Nr 270/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.02.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budzetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-03-06 13:55:15
Zarządzenie Nr 267/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.02.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-03-06 13:53:50
Zarządzenie Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2012-03-05 15:14:01
Zarządzenie Nr 271/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.02.2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa w roku 2012

2012-02-28 13:16:58
Zarządzenie Nr 269/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.02.2012 roku w sprawie przyznania w 2012 roku nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

2012-02-28 10:13:42
Zarządzenie Nr 268/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.02.2012 roku w sprawie przyznania w 2012 roku stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

2012-02-28 10:12:24
Zarządzenie Nr 266/20121 urmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.02.2012 r.w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-02-24 12:33:57
Zarządzenie Nr 263/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku z podziałem rezerwy celowej

2012-02-24 12:32:50
Zarządzenie Nr 262/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budzetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2012-02-24 12:31:41