Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 248 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2012-03-23 12:47:25
Projekt uchwały Nr 247 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności gminy

2012-03-23 12:45:42
Projekt uchwały Nr 246 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

2012-03-23 12:39:42
Projekt uchwały Nr 245 w sprawie zmiany funkcji Członków Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

2012-03-23 12:37:11
Projekt uchwały Nr 244 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

2012-03-23 12:34:40
Projekt uchwały Nr 243 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry

2012-03-23 12:32:00
Projekt uchwały Nr 242 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok

2012-03-23 12:30:33
Projekt uchwały Nr 241 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2012 - 2015

2012-03-23 12:28:07
Projekt uchwały Nr 240 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry w rejonie dzielnic: Śródmieście - Centrum, Lasowice, Osada Jana

2012-03-23 12:25:08
Projekt uchwały Nr 239 w sprawie zmian w uchwale budżetowej

2012-03-23 12:09:50