Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 286/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-05-09 12:13:26
Zarządzenie Nr 284/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.03.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-03-27 11:29:39
Zarządzenie Nr 283/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.03.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-03-27 11:28:42
Zarządzenie Nr 281/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2012-03-27 11:27:24
Zarządzenie Nr 280 /2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.03.2012 rok w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2012-03-15 14:09:33
Zarządzenie Nr 279/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góryz dnia 9.03.2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-03-15 12:52:42
Zarządzenie Nr 276/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 07.03.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-03-15 12:47:59
Zarządzenie Nr 275/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-03-15 12:46:34
Zarządzenie Nr 277 /2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.03.2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „VIII Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego” oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2012-03-08 10:50:29