Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 299/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.04.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2013-01-14 13:31:50
Zarządzenie Nr 306/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.04. 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 374/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.

2012-08-24 10:54:51
Zarządzenie Nr 301/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.04.2012r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2012-08-03 12:37:36
Zarządzenie Nr 307/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-05-09 12:15:12
Zarządzenie Nr 308/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.04.2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego, gminnych jednostkach organizacyjnych, samorządowych instytucjach kultury oraz Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - SP ZOZ, funkcjonujących na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2012-05-08 15:19:25
Zarządzenie Nr 303/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.04.2012 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych nt. dokumentu pt. „Strategia rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do 2022 roku”.

2012-05-02 15:32:49
Zarządzenie Nr 302/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.04.2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowej

2012-04-27 13:09:22
Zarządzenie Nr 298/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.04.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-04-27 13:07:02
Zarządzenie Nr 297 /2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.04.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży p.n. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji LATO 2012 w mieście Tarnowskie Góry” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2012-04-23 10:07:57
Zarządzenie Nr 296 /2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.04.2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2012-04-20 10:25:25