Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 342/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.06.2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-08-09 08:39:24
Zarządzenie Nr 341/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.06.2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2012-07-05 13:12:32
Zarządzenie Nr 340/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.06.2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2012-07-05 13:11:27
Zarządzenie Nr 339/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.06.2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2012-07-02 12:43:49
Zarządzenie Nr 338/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.06.2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-07-02 12:42:10
Zarządzenie Nr 332/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.06.2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-06-25 08:50:21
Zarządzenie Nr 336/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.06.2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2012 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2012-06-22 13:02:29
Zarządzenie Nr 331/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2012-06-21 15:56:26
Zarządzenie Nr 335/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.06. 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry

2012-06-18 15:07:13
Zarządzenie Nr 334 /2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.06.2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n. Przygotowanie drużyny miasta Tarnowskie Góry i udział w XVIII Otwartych Mistrzostwach Świata w Karpaczu

2012-06-18 11:42:19